Fit Together - Fittogether.com.tr
İnanç Güney, HP

HP Çalışanlarından İnanç Güney Diyor ki:

Yaklaşık 9 ay boyunca Fit Together ekibinden destek aldım. Hedeflediğim kiloya ulaşmamada en büyük etmenin Fit Together ekibi tarafından salt bir diyet programı önerilmesinden ziyade, var olan beslenme alışkanlığının kişinin tercihiyle birlikte iyileştirilmesi ve bunun kişinin var olan hayat tarzına entegre edilmeye çalışılması olmuştur. Bu saytede hedefime zamana yayarak ve kalıcı olarak ulaştığıma inanıyorum. Katkılarından ve yaşam tarzımda sağlıklı yaşam konusunda kalıcı bir etki bıraktığından dolayı Fit Together ekibine teşekkütlerimi sunarım.